בית ספר אורות

מיתוג

מיתוג לבית הספר אורות
מיתוג חדיש שמותאם לילדים בבית הספר

מיתוג לאורות רואים את המיתוג על מוצרים שונים כגון ספר עציץ מעטפה ונייר
מיתוג לאורות - בית ספר יסודי
הלוגו של בית הספר על חולצה לילדים